Council of Elders Meeting Will be Held in Alaverdi Community of Lori Region

Council of Elders Meeting Will be Held in Alaverdi Community of Lori Region

22.11.2021

Below you will get information about the days of the Council of Elders meetings in the communities.

On November 25, at 16:00 the Council of Elders meeting will be held in Alaverdi community of Lori region. You can follow the meeting by livestreem here.


NEWS

Congress to organise remote electoral assessment mission to Armenia
Congress to organise remote electoral assessment mission to Armenia

12:45

02 12 2021

A delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Հայաստանի համայնքների միությունում կայացել է ազգային փոքրամասնություններ ներառող համայնքների ղեկավարների հանդիպումը
Հայաստանի համայնքների միությունում կայացել է ազգային փոքրամասնություններ ներառող համայնքների ղեկավարների հանդիպումը

15:50

01 12 2021

Հայաստանի համայնքների միությունում տեղի է ունեցել ազգային փոքրամասնություններ ներառող...

Council of Elders meeting will be held in Sisian community of Syuniq region
Council of Elders meeting will be held in Sisian community of Syuniq region

15:45

23 11 2021

On November 26, at 10:00 the Council of Elders meeting will be held in Sisian community of...

Congress report highlights illustrative examples of good practice and provides guidelines for municipalities and regions
Congress report highlights illustrative examples of good practice and provides guidelines for municipalities and regions

15:23

22 11 2021

Chaired by Jelena Drenjanin, the Congress Governance Committee met on 19 November 2021 in a...