Gudrun Mosler-Törnström: Democratic stability can be achieved through the implementation of European standards at grassroots

Gudrun Mosler-Törnström: Democratic stability can be achieved through the implementation of European standards at grassroots

13.03.2017

Current activities of the Congress and co-operation were at the centre of the presentation by President Gudrun Mosler-Törnström at the 110th Plenary Session of the Venice Commission on 10 March 2017. 

She highlighted the fields of cooperation between both institutions and informed the members of the Venice Commission about activities to address corruption and migration issues at the grassroots’ level. “The new Congress’ Checklist on preventing misuse of administrative resources during elections was discussed in yesterday’s meeting of the Council for Democratic Elections and is a concrete example of co-operation with your Commission”, she stated. “The full title of your Commission - European Commission for Democracy through Law – describes very well what we in the Congress are embracing, at the local and regional level of government - democratic stability through the implementation of European standards at grassroots' level. Our core instrument in this respect is the European Charter of Local Self-Government with its mechanism, the Congress’ monitoring.' Mosler-Törnström concluded by an overview on recent monitoring reports and activities in the field of the Congress South-Mediterranean programme. 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

«Ախտահանման աշխատանքներ իրականացվում են քաղաքի բոլոր հատվածներում, գլխավոր և երկրորդական փողոցներում». Սամվել Բալասանյան
«Ախտահանման աշխատանքներ իրականացվում են քաղաքի բոլոր հատվածներում, գլխավոր և երկրորդական փողոցներում». Սամվել Բալասանյան

21:11

29 03 2020

Հայաստանի համայնքների միությունը  շարունակում է ներկայացնել, թե արտակարգ դրության օրերին...

«Ախտահանումն իրականացվում է թաղամաս առ թաղամաս, և, իհարկե, երկրորդական փողոցները ևս անմասն չեն մնում». Տաշիր համայնքի ղեկավար
«Ախտահանումն իրականացվում է թաղամաս առ թաղամաս, և, իհարկե, երկրորդական փողոցները ևս անմասն չեն մնում». Տաշիր համայնքի ղեկավար

11:26

28 03 2020

Հայաստանի համայնքների միությունը «Համայնքներն արտակարգ դրության ժամանակ» խորագրով...

Ինքնամեկուսացման կանոններն ավելի արտակարգ պետք է պահպանել. Աշնակ համայնքի ղեկավար
Ինքնամեկուսացման կանոններն ավելի արտակարգ պետք է պահպանել. Աշնակ համայնքի ղեկավար

11:49

27 03 2020

Հայաստանի համայնքների միությունն ամենօրյա գրաֆիկով ներկայացնում է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ՀՀ...

«Այս պահին ունենք  կանխագելման գործիքների, ջերմաչափերի, քլորի կարիք». ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ղեկավար
«Այս պահին ունենք կանխագելման գործիքների, ջերմաչափերի, քլորի կարիք». ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ղեկավար

19:54

26 03 2020

Հայաստանի համայնքների միությունն ամենօրյա գրաֆիկով ներկայացնում է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ՀՀ...

Կորոնավիրուսի կանխարգելման ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվում Գավառ համայնքում. մանրամասնում է համայնքի ղեկավարը
Կորոնավիրուսի կանխարգելման ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվում Գավառ համայնքում. մանրամասնում է համայնքի ղեկավարը

11:40

26 03 2020

Հայաստանի համայնքների միությունն ամենօրյա գրաֆիկով ներկայացնում է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ՀՀ...