A discussion on the further actions of the institutional improvements of the Union of Communities of Armenia was held

A discussion on the further actions of the institutional improvements of the Union of Communities of Armenia was held

19.07.2022

On July 19 a discussion on the further actions of the institutional changes of the Union of Communities of Armenia was held with the participation of the members of the Union.

The president of Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan stated: “The aim of this discussion is to give all communities opportunity to be heard and to be able to exercise their right to express themselves”.

Emin Yeritsyan informed that the written and verbal feedbacks were received from the communities. And on the basis of today’s discussion a package of final proposals will be prepared and if possible, a General Assembly of the Union will be organized.

Note, that since 2022, January, the institutional improvements of the Union have entered the practical stage, in this framework the working group (21 members) was established, in which international and local experts were included, series of discussions were held․ The draft of Communities Assosiation of Armenia Strategic Plan 2022-2026, the draft of statutory amendments of the Union of Communities of Armenia were developed. The sessions of the Republican Council of the Union were held and these drafts were submitted by the Republican Council. Two General Assemblies of the Union were held, within the framework of those Assemblies the following was planned:

-               Approval of new Strategic plan of the  Union             

-               Adoption of the statutory amendments of the Union

-                Election of the Governing bodies of the Union.

The General Assembly of the Union has adopted the Strategic Plan 2022-2026 of the Union.

Adhering to the traditions and principles of working on the principle of consensus in the Union, taking into account the proposals of a number of members of the Union, it was decided to discuss the issue of statutory amendments further, and then call a new General Assembly to approve the statutory amendments.

After the state registration of these changes, elections of the governing bodies will be held by the General Assembly which will be called further.

 


NEWS

Congress Secretary General reports on activities to the Committee of Ministers
Congress Secretary General reports on activities to the Committee of Ministers

16:19

29 09 2022

On 27 September 2022, Andreas Kiefer presented the  activities of the Congress...

ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 50.47 տոկոսը. ԿԸՀ
ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 50.47 տոկոսը. ԿԸՀ

12:10

26 09 2022

Սեպտեմբերի 25-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով հերթական...

President of Union of Communities of Armenia, the head of Armenian Delegation to Congress Emin Yeritsyan attended the meeting of the Congress Bureau
President of Union of Communities of Armenia, the head of Armenian Delegation to Congress Emin Yeritsyan attended the meeting of the Congress Bureau

14:12

24 09 2022

At the invitation of the President of the Congress, the Congress Bureau held its meeting on 23...

Կայուն էներգիայի շաբաթվա շրջանակներում Հայաստանում նախատեսված բոլոր միջոցառումները հետաձգվում են
Կայուն էներգիայի շաբաթվա շրջանակներում Հայաստանում նախատեսված բոլոր միջոցառումները հետաձգվում են

15:46

19 09 2022

Հարգելի գործընկերներ, Ինչպես ձեզ հայտնի է, ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը 2022 թվականին կանցկացվի...

«Կանաչ և թվային զարգացում հանուն էներգետիկ անցման» խորագրով նկարչական մրցույթ երեխաների և երիտասարդների համար
«Կանաչ և թվային զարգացում հանուն էներգետիկ անցման» խորագրով նկարչական մրցույթ երեխաների և երիտասարդների համար

15:51

16 09 2022

2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 30-ը անցկացվող ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթվա (EU Sustainable...