Council of Europe Secretary General stressed the need to ensure adequate funding and resources for local and regional authorities in order to enable them to respond to emergencies

Council of Europe Secretary General stressed the need to ensure adequate funding and resources for local and regional authorities in order to enable them to respond to emergencies

08.12.2020

“All levels of government needed to respond to the challenges posed by the Covid-19 crisis and local authorities were and remain on the front line. There will be lessons to learn about the division of competences and the need for coordination between layers of government in crises such as this,” stated Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić during the online event "Covid-19: local and regional authorities on the front line", organised by the Congress of Local and Regional Authorities, on 7 December 2020.

Council of Europe Secretary General stressed the need to ensure adequate funding and resources for local and regional authorities in order to enable them to respond to emergencies and provide appropriate public services.

Referring to the Athens Declaration resulting from the November 2020 session of the Committee of Ministers of the Council of Europe, she underlined that “these principles apply to the functioning of local democracy, just as much they do to central government”.  

More here


NEWS

A discussion on
A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

17:33

14 12 2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia"...

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed
The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

12:30

10 12 2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held...

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress
Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

14:55

07 12 2020

The  5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

11:08

07 12 2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held
EU4ASEP Steering Committee meeting was held

19:53

04 12 2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held. 

Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով
Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով

16:26

04 12 2020

Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի համայնքների միությունում առցանց ձևաչափով տեղի է ունեցել աշխատանքային...