Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

15.09.2023

A nine-member delegation from the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe will carry out an election observation mission from 15 to 18 September to observe the Council of Elders elections in the 12 districts of Yerevan held on 17 September 2023.

Prior to the Election Day, the delegation, led by Carla Dejonghe (Belgium, ILDG), will meet representatives of the Central Election Commission (CEC), the Ministry of Territorial Administration and the Ministry of Justice.

Meetings are also scheduled with the delegation of Armenia to the Congress, members of the diplomatic corps as well as with representatives domestic and international NGOs and the media. Finally, the delegation will hold an exchange of views with representatives and candidates of political parties running in these elections. 

On Election Day, seven Congress teams will be deployed randomly in all 12 districts of Yerevan to monitor the election procedures in polling stations.

A statement of preliminary conclusions will be released by the Head of Delegation on the Congress website on 18 September 2023.

More here.


NEWS

Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed
Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

17:02

26 09 2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the...

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation
Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

14:42

19 09 2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe
Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

11:51

19 09 2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi
The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

17:10

11 09 2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has...

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար
Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

14:48

06 09 2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար:...

Green Cities Forum-2023 in Brasov
Green Cities Forum-2023 in Brasov

12:38

28 08 2023

Brașov, Romania – September 4, 2023 – The Green Cities Forum (GCF), the most...