Green Cities Forum-2023 in Brasov

Green Cities Forum-2023 in Brasov

28.08.2023

Brașov, Romania – September 4, 2023 – The Green Cities Forum (GCF), the most important environmental core event in Romania, will be held in Brasov from September 4-10, 2023.

For one week, Brasov will become a green capital as the municipality, in partnership with The Covenant of Mayors & The Green Cities Accord, invites experts, representatives of local and national authorities, companies, NGOs, and citizens who choose action and accelerate the transition to greener, more sustainable cities to the Green Cities Forum.

Under the theme “Changing Perspectives. Embracing Transformation. Choosing Action. Together.“, this year’s edition puts the spotlight on the latest innovations and perspectives in sustainability, providing valuable networking opportunities and knowledge exchange. Participants will have the chance to interact with experts from various fields, such as sustainable urban planning, green mobility, renewable energy, circular economy, and many more.

Source:https://energy-cities.eu/event/green-cities-forum-2023-in-brasov/


NEWS

Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed
Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

17:02

26 09 2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the...

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation
Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

14:42

19 09 2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe
Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

11:51

19 09 2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia
Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

11:32

15 09 2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi
The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

17:10

11 09 2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has...

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար
Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

14:48

06 09 2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար:...