Issues of support to Armenian communities were discussed with representatives of French state bodies, regions, departments, metropolises and communities

Issues of support to Armenian communities were discussed with representatives of French state bodies, regions, departments, metropolises and communities

26.11.2020

On November 26 the meeting of the Cités Unies France (CUF) organization,  the staff of the Union of Communities of Armenia, the representatives of French state bodies, regions, departments, metropolises and communities took place. During this online discussion, the French partners were introduced to the humanitarian, political and health situation in Armenia, the effects of the COVID-19 epidemic and the war.

The purpose of the meeting is to find out what urgent assistance the Armenian communities need to overcome the effects of the epidemic and of the war.

 


NEWS

A discussion on
A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

17:33

14 12 2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia"...

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed
The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

12:30

10 12 2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held...

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress
Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

14:55

07 12 2020

The  5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

11:08

07 12 2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held
EU4ASEP Steering Committee meeting was held

19:53

04 12 2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held.