The right to a healthy environment, a universal human right and an emergency for all levels of governance

The right to a healthy environment, a universal human right and an emergency for all levels of governance

11.08.2022

Following the resolution just adopted by the United Nations General Assembly declaring access to a clean, healthy and sustainable environment as a universal human right, Congress spokesperson on human rights Harald Bergmann (Netherlands, ILDG), welcomed this historic decision. "This recognition is a landmark development which demonstrates the urgency of collective action, at all levels of governance, to preserve our environment and fight climate change," he said, recalling that the Congress has consistently advocated the crucial and leading role of local and regional authorities.

"The Congress is convinced that a safe and healthy environment is a precondition for the enjoyment of human rights and that this is a shared responsibility. What we are aiming for is a 'green reading' of the European Charter of Local Self-Government, i.e. an interpretation of its provisions from the point of view of environmental protection, as well as the strengthening of the position of local and regional authorities in environmental decision-making," he stressed, referring to the report adopted by the Monitoring Committee in Istanbul on 30 June, which will be debated at the 43rd Congress Session (25-27 October 2022).

The Congress proposes to draw up an Additional Protocol to the Charter which guarantees local governance in environmental matters and raises awareness of local and regional authorities.

Source:https://www.coe.int/en/web/congress/-/the-right-to-a-healthy-environment-a-universal-human-right-and-an-emergency-for-all-levels-of-governance


NEWS

Congress Secretary General reports on activities to the Committee of Ministers
Congress Secretary General reports on activities to the Committee of Ministers

16:19

29 09 2022

On 27 September 2022, Andreas Kiefer presented the  activities of the Congress...

ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 50.47 տոկոսը. ԿԸՀ
ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 50.47 տոկոսը. ԿԸՀ

12:10

26 09 2022

Սեպտեմբերի 25-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով հերթական...

President of Union of Communities of Armenia, the head of Armenian Delegation to Congress Emin Yeritsyan attended the meeting of the Congress Bureau
President of Union of Communities of Armenia, the head of Armenian Delegation to Congress Emin Yeritsyan attended the meeting of the Congress Bureau

14:12

24 09 2022

At the invitation of the President of the Congress, the Congress Bureau held its meeting on 23...

Կայուն էներգիայի շաբաթվա շրջանակներում Հայաստանում նախատեսված բոլոր միջոցառումները հետաձգվում են
Կայուն էներգիայի շաբաթվա շրջանակներում Հայաստանում նախատեսված բոլոր միջոցառումները հետաձգվում են

15:46

19 09 2022

Հարգելի գործընկերներ, Ինչպես ձեզ հայտնի է, ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը 2022 թվականին կանցկացվի...

«Կանաչ և թվային զարգացում հանուն էներգետիկ անցման» խորագրով նկարչական մրցույթ երեխաների և երիտասարդների համար
«Կանաչ և թվային զարգացում հանուն էներգետիկ անցման» խորագրով նկարչական մրցույթ երեխաների և երիտասարդների համար

15:51

16 09 2022

2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 30-ը անցկացվող ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթվա (EU Sustainable...