A discussion on

A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

14.12.2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" initiated by the Union of Communitioes of Armenia was held. The discussion was attended by the community leaders, the representatives of the communities and by the head of Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan.

The RA Government has put for public discussion RA law "On Administrative-Territorial Division of the RA’’. The draft law is available on e-draft system.

The draft law envisages unification of communities in Aragatsotn, Ararat, Armavir, Lori, Kotayk, Shirak marzes.

The draft law envisages the unification of 186 communities and as a result 11 communities will be formed.

During the discussion the community leaders, the representatives of the communities, the head of the Union of Communities of Armenia Emin Yeritsyan discussed the issues related to the expediency of community unification and the unification process.

In their speeches, the community leaders especially emphasized ensuring the right of the community residents to hear the voice of the community in connection with the unification process, and relying on the opinion of the population in making decisions.

Many of them have raised the question: by what logic, by what expediency were the unifying clusters decided, is it expedient to make those changes in such a situation?

It was suggested to create an evaluation body which will evaluate the positive and negative sides of the already enlarged communities.

There have been observations that, for example, the decentralization which should have accompanied with the enlargement has not taken place.

At the end of the discussion, an agreement was reached to continue organizing such discussions and to represent the united voice of the communities.

 


NEWS

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed
The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

12:30

10 12 2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held...

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress
Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

14:55

07 12 2020

The  5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

11:08

07 12 2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held
EU4ASEP Steering Committee meeting was held

19:53

04 12 2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held. 

Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով
Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով

16:26

04 12 2020

Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի համայնքների միությունում առցանց ձևաչափով տեղի է ունեցել աշխատանքային...