The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

The needs of the communities of Armenia in the post-war period were discussed

10.12.2020

On December 9 with the initiative of the Union of Communities of Armenia, a discussion was held on "Discovering the Needs of Communities after the War", RA community leaders, community servants, experts took part in the discussion.

As in any crisis situation, in the post-war period also, the communities are at the frontline of responding the problems.

The purpose of the discussion was to obtain information on post-war needs directly from communities.

Some days ago the meeting of the Cités Unies France (CUF) organization, the staff of the Union of Communities of Armenia, the representatives of French state bodies, regions, departments, metropolises and communities took place. Issues of support to Armenian communities were discussed with the representatives of French state bodies, regions, departments, metropolises and communities. During the discussion, community representatives presented the work done in the communities during the COVID-19 epidemic, during the war and post-war period. They presented their needs in the short, medium and long term period.

As a result of the discussion, the needs of the communities will be mapped, which will be presented to the Union's international partners, state bodies and donors.


NEWS

A discussion on
A discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia" was held

17:33

14 12 2020

On December 14 a discussion on "Administrative-territorial changes in the Republic of Armenia"...

Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress
Remote meeting of the 5th Statutory Forum of the Congress

14:55

07 12 2020

The  5th Statutory Forum of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council...

Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
Դեկտեմբերի 7-ը՝ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր

11:08

07 12 2020

1988թ․ աղետալի երկրաշարժից 32 տարի է անցել: Աղետ, որը րոպեների ընթացքում ոչնչացրեց մեր քաղաքներն...

EU4ASEP Steering Committee meeting was held
EU4ASEP Steering Committee meeting was held

19:53

04 12 2020

On December 4 EU4ASEP Steering Committee meeting was held. 

Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով
Միությունը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ՝ ֆոնդհայթայթման ռազմավարության վերանայման նպատակով

16:26

04 12 2020

Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի համայնքների միությունում առցանց ձևաչափով տեղի է ունեցել աշխատանքային...