Local democracy in Romania and election observation in Berlin on the agenda of the Monitoring Committee

Local democracy in Romania and election observation in Berlin on the agenda of the Monitoring Committee

11.02.2023

The Congress Monitoring Committee met in Strasbourg, France on 9 February 2023. The meeting was opened by Gudrun Mosler-Törnström (Austria,SOC/V/DP), Chair of the Monitoring Committee, by a minute of silence in memory of the victims of earthquakes that hit Türkiye on 6-7 February 2023.

During this meeting, Vladimir Prebilic (Slovenia, SOC/G/PD), was elected 5th Vice-Chair of the Monitoring Committee in accordance with Rule 47 of the Rules and Procedures of the Congress.

The Committee members adopted draft report on the application of the European Charter of Local Self-Government in Romania. The rapporteurs presented recent developments regarding local and regional self-governments in this country and an analysis of the implementation of the Charter, article by article. Besides that, reports on cantonal elections in Bosnia and Herzegovina (2 October 2022) and on Local elections in Slovenia (20 November 2022) were also adopted by the Committee.

The Members of the Committee agreed to adopt the draft report on the observation of the repeat regional and district councils elections in Berlin, Germany (12 February 2023) by written procedure in accordance with Rule 55.5 of the Rules and Procedures of the Congress, as soon as it is ready. These reports will be debated for adoption at the 44th Session of the Congress to be held in Strasbourg, France, from 21 to 23 March 2023.

More here: https://www.coe.int/en/web/congress/-/local-democracy-in-romania-and-election-observation-in-berlin-on-the-agenda-of-the-monitoring-committee


NEWS

Հայաստանի յոթ համայնքների ղեկավարներ Կազանում մասնակցում են «Եվրասիայի քաղաքները և համաշխարհային միտումները» թեմայով դասընթացին
Հայաստանի յոթ համայնքների ղեկավարներ Կազանում մասնակցում են «Եվրասիայի քաղաքները և համաշխարհային միտումները» թեմայով դասընթացին

13:34

25 05 2023

Հայաստանի համայնքների միության պատվիրակությունը մայիսի 24-27-ը Կազան քաղաքում մասնակցում է...

Reykjavik Summit: European leaders show strong commitment to local and regional democracy
Reykjavik Summit: European leaders show strong commitment to local and regional democracy

13:15

19 05 2023

The Summit of the Council of Europe in Reykjavik gathered 46 Heads of State and Government on 16...

Ցանցային հաղորդակցության հմտությունների բարելավմանն ուղղված ևս մեկ վեբինար՝ համայնքների հաղորդակցության պատասխանատուների համար
Ցանցային հաղորդակցության հմտությունների բարելավմանն ուղղված ևս մեկ վեբինար՝ համայնքների հաղորդակցության պատասխանատուների համար

15:47

11 05 2023

Հայաստանի համայնքների միության նախաձեռնությամբ մայիսի 11-ին անցկացվել է «Ցանցային...

For an effective governance at all levels of intercultural integration
For an effective governance at all levels of intercultural integration

14:02

10 05 2023

Speaking at the 3rd Meeting of the Committee of Experts on the Intercultural Integration of...

Local and regional authorities must integrate an environmental dimension into all their policies
Local and regional authorities must integrate an environmental dimension into all their policies

14:18

02 05 2023

Speaking at the conference on green public administration in the context of good democratic...

Congress actively contributes to the Council of Europe visibility week in Georgia
Congress actively contributes to the Council of Europe visibility week in Georgia

10:28

28 04 2023

“Preventing discrimination is one of the fundamental principles of our work and these...