Republican Council meeting of Union of Communities of Armenia was convened in Yerevan

Republican Council meeting of Union of Communities of Armenia was convened in Yerevan

15.01.2020

On January 11 the Republican Council meeting of Union of Communities of Armenia was convened in Yerevan. 

During the meeting dozens of heads of communities and experts discussed the issues about the position of the Republican Council about the legislative acts in circulation on the area of local self-government. The issues about the representation of Armenia on different international platforms and internal organizational problems were also discussed.

The Republican Council is formed and its members are formally elected by the General Assembly, for a five year term. The Republican Council convenes meetings at least once a year. All heads of urban communities are considered to be members of the Republican Council by default. The number of mayors representing rural communities in the Republican Council shall be equal to the number of mayors from urban communities (4-8 rural community from each marz). A special quota is in place for ensuring the representation of the female heads of communities in the Republican Council.


NEWS

Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh
Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh

12:42

21 10 2020

Azerbaijan continues to target peaceful settlements in Artsakh.

ELDW Coordination Meeting With National Coordinators
ELDW Coordination Meeting With National Coordinators

20:15

09 10 2020

On October 9 ELDW Coordination Meeting With National Coordinators was held. The webinar entitled...

Congress President deplores yet another blow to local self-government in Turkey
Congress President deplores yet another blow to local self-government in Turkey

11:21

02 10 2020

“I am deeply concerned about continued arrests, over the last days, of democratically...

Հոկտեմբերի 2-ից՝ ժամը 14:00-ից գործելու են մի շարք սահմանափակումներ և կարգավորումներ
Հոկտեմբերի 2-ից՝ ժամը 14:00-ից գործելու են մի շարք սահմանափակումներ և կարգավորումներ

11:08

02 10 2020

Հարգելի՛ հայրենակիցներ, ի հավելումն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության՝...

The consequences of the Azerbaijani aggression
The consequences of the Azerbaijani aggression

17:00

28 09 2020

RA Government publishes images from Stepanakert.